Solderen van metalen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "solderen van metalen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Solderen is een verbindingstechniek waarbij de metaaldelen onder verhitting met elkaar worden verbonden met behulp van een toevoegmateriaal. Bij solderen is de temperatuur van het soldeermiddel lager dan die van de te verbinden materialen. Hierdoor wordt de verbinding tot stand gebracht zonder dat de te verbinden materialen smelten.

Het smeltpunt van het toegevoegde soldeer bepaalt of sprake is van zacht- of hardsolderen:

  • zachtsolderen: smeltpunttemperaturen beneden 450 °C
  • hardsolderen: smelttemperaturen boven 450 °C

Hoogtemperatuursolderen

Een bijzondere vorm van hardsolderen is het hoogtemperatuursolderen. Deze vorm van solderen gebeurt in een beheerste atmosfeer met een reducerend of inert gas of onder vacuüm. Het solderen gebeurt zonder vloeimiddel én bij zeer hoge temperatuur (vaak meer dan 800 °C).

Emissies

Emissies die kunnen optreden bij de verschillende vormen van solderen zijn zeer divers. Er worden diverse processen toegepast, zoals bout, golf, vlam, inductief en oven, die bij verschillende temperaturen werken.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving