Afleveren van brandstoffen aan schepen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'afleveren van brandstoffen aan schepen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

img_0452

De voorschriften zijn van toepassing op zowel bunkerstations als op de wal geplaatste vaste afleverinstallaties. Als de installatie drijvend is uitgevoerd, valt de installatie onder de definitie van het begrip 'bunkerstation'.

De meeste schepen varen op diesel, maar er zijn schepen (vooral pleziervaartuigen) die benzine gebruiken. Om die reden hebben bunkerstations voor de pleziervaart, naast diesel, ook vaak benzine in voorraad. Voor de veiligheid van de afleverinstallaties is de aanwezigheid van benzine (lichte olie) sterk bepalend. Uit risicoberekeningen blijkt dat diesel zelfstandig lastig ontbrandt, maar door de combinatie zelfs met kleine hoeveelheden benzine sneller ontbrandt.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving