Industrieel bereiden van voedingsmiddelen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'industrieel bereiden van voedingsmiddelen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

bereiden van voedingsmiddellen

Bij deze activiteit gaat het om de industriële vervaardiging of bereiding van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Ook de industriële vervaardiging van petfood valt eronder.

Het kan hierbij gaan om allerlei activiteiten met producten zoals groente en fruit, vleeswaren, snacks, sauzen en kruiden.

De voorschriften zijn niet van toepassing op:

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en melding

Voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting die bepaalde producten produceert binnen de voedingsmiddelenindustrie is vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag: een OBM. Ook kunnen er extra meldingseisen zijn:


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving