Slachten van dieren, uitsnijden van vlees en vis en bewerken van dierlijke bijproducten

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'slachten van dieren, uitsnijden van vlees en vis en bewerken van dierlijke bijproducten'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

slachterij_rechtenvrij

Onder deze activiteit valt:

  • het slachten van ten hoogste 10.000 kilogram levend gewicht aan dieren per week
  • het broeien, koken of pekelen van de bij het slachten vrijkomende dierlijke bijproducten
  • het uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen
  • het uitsnijden van vis
  • het uitsnijden en pekelen van organen

Slachten op kleine schaal

Als er meer dan 10.000 kilo levend gewicht per week wordt geslacht zijn de voorschriften niet van toepassing. Er is een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als er slechts één week per jaar meer dan 10.000 kilo wordt geslacht.

Uitsnijden van vlees of vis

De voorschriften voor het uitsnijden van vlees zijn uitsluitend van toepassing op het uitsnijden van karkassen of karkasdelen. Als vlees uit kleinere onderdelen van dieren wordt uitgesneden gelden geen voorschriften.

Koken, broeien en pekelen van dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten die bij het uitsnijden vanaf karkasdelen of het ambachtelijk slachten vrijkomen worden vaak nog afgekookt of gebroeid. Sommige onderdelen zoals huiden worden gepekeld.

Verwerken van organen

Organen die bij het slachten vrijkomen, worden verder verwerkt bij gespecialiseerde bedrijven die naast uitsnijden vooral pekelen. Ook worden organen (kleinschalig) gekookt.

Niet van toepassing

Het verwarmen van vlees of vis valt onder "bereiden van voedingsmiddelen (niet industrieel)" of "Industrieel bereiden van voedingsmiddelen" bij toepassing van grotere installaties.

Bodem

Pekelen van dierlijke bijproducten en organen moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.