Hoe handhaaf ik op een erkende maatregel?

Vraag

Een erkende maatregel wordt niet goed uitgevoerd. Moet dan worden gehandhaafd op de norm uit het onderliggende doelvoorschrift of op de erkende maatregel zelf?

Antwoord

Er wordt gehandhaafd op het doelvoorschrift als de erkende maatregel niet of niet goed is uitgevoerd.

Door het treffen van een erkende maatregel wordt een bedrijf geacht aan het doelvoorschrift te hebben voldaan. Het toezicht beperkt zich tot controle of de erkende maatregel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Als de erkende maatregel goed is uitgevoerd, wordt daarmee aangenomen dat aan het doelvoorschrift wordt voldaan.

Als de maatregel niet of onvoldoende is uitgevoerd, wordt gehandhaafd op het doelvoorschrift. De erkende maatregel is immers niet verplicht. Het doelvoorschrift is wel een verplicht voorschrift.

Wat als een alternatieve maatregel wordt toegepast?

In het geval dat de ondernemer stelt dat hij in plaats van de erkende maatregel een andere maatregel heeft getroffen, waarmee hij aan het doelvoorschrift voldoet, ligt de situatie anders.

  • Gaat het om luchtemissievoorschriften, dan heeft de ondernemer een aantoonplicht dat met zijn alternatief wordt voldaan aan het doelvoorschrift. Deze aantoonplicht komt aan de orde wanneer bij het toezicht blijkt dat de ondernemer een andere maatregel heeft getroffen, dan de erkende maatregel. Deze aantoonplicht geldt de eerste keer dat het bevoegd gezag tegen deze maatregel aanloopt. In het vervolg heeft het bevoegd gezag in het kader van handhaving de normale onderzoeksverplichting of de norm uit het doelvoorschrift wordt gehaald.
  • In andere situaties waarin een alternatieve maatregel in plaats van de erkende maatregel aan de orde is, geldt geen aantoonplicht. Hier ligt direct bij het bevoegd gezag in het kader van handhaving de onderzoeksverplichting of de norm uit het doelvoorschrift wordt gehaald.