Is strenger maatwerk mogelijk als een erkende maatregel getroffen is?

Vraag

Wanneer een bedrijf de erkende maatregel heeft uitgevoerd, maar er is toch hinder. Kan het bevoegd gezag dan een strenger maatwerkvoorschrift opstellen? Bijvoorbeeld op basis van de zorgplicht?

Antwoord

Nee, de zorgplicht kan niet zonder meer gebruikt worden om strengere maatregelen op te leggen.

Als er erkende maatregelen zijn opgenomen in de Activiteitenregeling, dan hoort dat bij een gekwantificeerd doelvoorschrift in het Activiteitenbesluit. Alleen als dat bij dat doelvoorschrift is aangegeven met een maatwerkmogelijkheid, kan het bevoegd gezag afwijkende eisen stellen.

Als het bevoegd gezag niet de bevoegdheid heeft om van het doelvoorschrift af te wijken, of hiervan geen gebruik maakt, dan geldt het volgende. Het bedrijf voldoet aan het doel als de erkende maatregelen zijn uitgevoerd.

In de praktijk kan het voorkomen dat met de erkende maatregel de situatie niet afdoende is geregeld. Met andere woorden: er wordt niet aan het doel voldaan. Als dat het geval is, dan moet de Activiteitenregeling worden aangepast.