Adviezen beoordeling gelijkwaardigheid

Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviezen die de deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit heeft uitgebracht. Ook zijn voor elk uitgebracht advies de belangrijkste gegevens samengevat.

De adviezen zijn tot stand gekomen door deskundigen uit de praktijk, werkzaam bij de overheid en bedrijfsleven.

Het bevoegd gezag beslist zelf over de gelijkwaardigheid van het gekozen middel aan de hand van een beschikking. Het bevoegd gezag dat advies heeft gevraagd aan de deskundigenpool is niet gebonden aan het advies. Het bevoegd gezag moet er wel rekening mee houden. Praktisch betekent dit dat het bevoegd gezag in de motivering van een besluit aangeeft wat het advies is en wat de invloed van het advies op het besluit is.

Het advies van de deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit gaat over een oordeel over een specifiek voorgelegde situatie.

Ontvangt u zelf een verzoek van een bedrijf om andere maatregelen toe te passen dan zijn voorgeschreven in het Activiteitenbesluit? U kun via deze pagina nagaan of een al door de deskundigenpool uitgebracht advies ook voor u bruikbaar is voor de beoordeling van het verzoek.

Is dat niet het geval? Dan kunt u - als u daar behoefte aan hebt - uw conceptbesluit voorleggen aan de deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit.

Overzicht adviezen deskundigenpool gelijkwaardigheid
Aanvrager Onderwerp Datum advies Samenvatting verzoek en advies
Gemeente 's-Hertogenbosch

Eisen aan mechanische ventilatie in parkeergarage

15 januari 2010

advies parkeergarage 15 januari 2010 (pdf, 46 kB)

Gemeente Tubbergen Opslag bovengrondse tank 5 maart 2010

advies opslag 5 maart 2010 (pdf, 39 kB)

Gemeente Roermond Opslag gevaarlijke stoffen niet geheel  volgens PGS 15 27 juli 2010

advies_opslag gevaarlijke_stoffen 27 juli 2010 (pdf, 40 kB)

Gemeente Hoogeveen Eisen aan mechanische ventilatie in parkeergarage 3 februari 2012

advies parkeergarage 3 februari 2012 (pdf, 42 kB)

Gemeente Emmen Eisen aan mechanische ventilatie in parkeergarage 5 maart 2012

advies parkeergarage 5 maart 2012 (pdf, 43 kB)

Omgevingsdienst West-Holland Bovengrondse opslagtank voor diesel 29 april 2014

advies bovengrondse opslagtank diesel 29 april 2014 (pdf, 71 kB)

DCMR Ondergrondse persleiding 22 augustus 2014 advies ondergrondse persleiding 22 augustus 2014 (pdf, 16 kB)
Gemeente Haarlem Bovengrondse opslagtank voor afgewerkte olie 24 september 2014 advies bovengrondse opslagtank afgewerkte olie 24 september 2014 (pdf, 89 kB)
Regionale Uitvoeringsdienst NHN Afwijkende vloeistofdichte vloer bij afleverzuil 22 juli 2015 advies vloeistofdichte vloer afleverzuil 22 juli 2015 (pdf, 76 kB)
Gemeente Aalten Gebruikte houten mestsilo 9 januari 2017 advies houten mestsilo 9 januari 2017 (pdf, 46 kB)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Minerale afdichtingslaag bij opslag baggerspecie 14 maart 2017 advies minerale afdichtingslaag bij opslag baggerspecie 14 maart 2017 (pdf, 51 kB)
Regionale uitvoeringsdienst Drenthe Opslag vloeibare kunstmeststoffen in silo 24 augustus 2017 advies opslag vloeibare kunstmeststof 24 augustus 2017 (pdf, 46 kB)
Gemeente Bronckhorst Houten afdekking mestsilo 13 november 2018 advies houten afdekking mestsilo 13 november 2018 (pdf, 44 kB)
DCMR Bodembescherming bij mobiele brandstofbezorging 11 februari 2020 advies bodembescherming bij mobiele brandstofbezorging 11 februari 2020 (pdf, 285 kB)
Gemeente Heemstede Eisen aan mechanische ventilatie in parkeergarage 29 augustus 2022 advies parkeergarage 29 augustus 2022 (pdf, 237 kB)