Blijven maatwerkvoorschriften gelden bij verandering van de inrichting?

Vraag

Wat zijn de gevolgen voor maatwerkvoorschriften als de inrichtinghouder een melding Activiteitenbesluit doet van verandering van de inrichting?

Antwoord

Wanneer een verandering van de inrichting wordt gemeld, blijven de maatwerkvoorschriften in principe gelden. Maar het is anders als het type inrichting wijzigt, dan hangt het af van de activiteit.

Type inrichting blijft hetzelfde

Als het type inrichting niet wijzigt door de verandering, blijven de maatwerkvoorschriften die zijn opgelegd op basis van het Activiteitenbesluit gewoon gelden.

Type inrichting wijzigt

Als het type inrichting door de verandering wijzigt van type A of B naar type C, dan is het afhankelijk van de activiteit waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft.

Is dit een activiteit waarop het Activiteitenbesluit niet van toepassing is, dan moet dit geregeld worden in de omgevingsvergunning. Maatwerkvoorschriften gelden dan niet meer.

In de situatie dat de maatwerkvoorschriften wel blijven gelden, kan de melding van de verandering wel aanleiding zijn om de maatwerkvoorschriften aan te passen. Het bevoegd gezag zal de noodzaak hiertoe moeten afwegen aan de hand van de wijzigingen die binnen de inrichting plaatsvinden.

Zie verder

Drijver inrichting wijzigt

Als alleen de drijver van de inrichting wisselt, maar de inrichting blijft hetzelfde, dan blijven eventuele maatwerkvoorschriften gewoon gelden voor de inrichting.