Welke taken heeft de vergunningverlener in relatie tot het Activiteitenbesluit?

Vraag

Welke werkzaamheden die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit moeten door een vergunningverlener worden gedaan?

Antwoord

Bij de beantwoording van deze vraag is de relatie met het criterium 'functiescheiding' vanuit de professionalisering van de milieuhandhaving van belang. Om aan dit criterium te kunnen voldoen moet het stellen van normen functioneel gescheiden zijn van het toezicht erop.

Dit betekent dat daar waar het Activiteitenbesluit ruimte biedt om normen te stellen een vergunningverlener aanzet is. Het gaat het dan om:

Voor alle gevallen geldt dat de norm vooraf door een besluit vastgesteld moet worden voordat daar op gehandhaafd kan worden.

Het beoordelen van alternatieven voor erkende maatregelen (achteraf) hoort toe aan handhaving. De norm ligt toch vast in het Activiteitenbesluit. Het is aan de handhaver om te beoordelen of voldaan wordt aan het doelvoorschrift van het besluit.

Zie ook 'Hoe handhaaf ik op een erkende maatregel?'