Wat zijn de regels rond genetisch gemodificeerde organismen?

Vraag

Wat zijn de regels rondom genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)?

Antwoord

De regels rondom genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) staan in:

Deze regels zijn gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer en kunnen van toepassing zijn naast een Omgevingsvergunning milieu of naast het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit stelt geen specifieke eisen aan werkzaamheden met ggo's.

Omgevingsvergunning milieu

Voor ingeperkt gebruik van ggo's is in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning milieu nodig. Dit zijn de gevallen genoemd in categorie 21 van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht.

Wat is ingeperkt gebruik?

Bij ingeperkt gebruik vinden de werkzaamheden met ggo's plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Hiervoor gelden verplichte inperkende maatregelen om het contact van ggo's met de bevolking en het milieu te beperken. Het ingeperkte gebruik zal vaak in laboratoria plaatsvinden, maar het kan ook gebeuren in speciale kassen of dierruimten.

In de Omgevingsvergunning milieu wordt onder andere vastgelegd welk inperkingsniveau een ruimte toegewezen heeft gekregen.

Meer informatie

Op de website van het Bureau GGO vindt u meer informatie over ingeperkt gebruik en de regels rond genetisch gemodificeerde organismen.

Weet u niet zeker of voor uw werkzaamheden met ggo's een Omgevingsvergunning milieu nodig is? Neem contact op met het Bureau GGO.