Wat is de relatie tussen het Besluit beheer autowrakken en het Activiteitenbesluit?

Vraag

Wat is de relatie tussen het Besluit beheer autowrakken en het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Het Besluit beheer autowrakken geldt naast de voorschriften in het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu.

Tegelijk met de wijziging van het Activiteitenbesluit van 1 januari 2011 is het Besluit beheer autowrakken (Bba) gewijzigd. Hierbij is een aantal eisen uit het Bba overgeheveld naar het Activiteitenbesluit. De eisen in §3.3.3 van het Activiteitenbesluit zijn grotendeels gebaseerd op de regels uit artikel 5 en de bijlage van het Bba.

Het Bba is nog steeds van toepassing naast het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning. Het Bba stelt onder andere de volgende eisen:

  • Producenten en importeurs van voertuigen zijn verplicht maatregelen te nemen om het ontstaan of de verwijdering van voertuigafval te voorkomen of te beperken.
  • Producenten en importeurs zijn verplicht een inname-en verwerkingssysteem op te zetten voor de door hen op de markt gebrachte voertuigen die in Nederland in het afvalstadium zijn beland. Dat systeem dient zodanig te zijn dat daarmee uiteindelijk 95% producthergebruik of nuttige toepassing waarvan 85% product- of materiaalhergebruik wordt gerealiseerd.
  • Autowrakken moeten in een shredderinstallatie worden gescheiden in direct her te gebruiken metaalschroot en shredderafval. Het shredderafval wordt afgevoerd voor nuttige toepassing.

Verder is in het Bba (artikel 6) geregeld dat de gemeente in de afvalstoffenverordening moet regelen dat inwoners van de gemeente autowrakken alleen mogen afgeven aan een autodemontage-, garage- of schadeherstelbedrijf of aan iemand in het buitenland die het autowrak volgens de regels voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen (EVOA) overbrengt .

Zie ook Vraag en antwoord Wanneer zijn bedrijven met autowrakken vergunningplichtig?