Wanneer is het Besluit mobiel breken van toepassing op het breken van beton met een mobiele puinbreker?

Vraag

Wanneer is het "Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval" van toepassing op het breken van beton met een mobiele puinbreker?

Antwoord

Het besluit is van toepassing op het breken van beton buiten een inrichting als:

  • het beton bouw- en sloopafval is, èn
  • het breken plaatsvindt met een mobiele puinbreker

Het besluit is van toepassing op het breken van beton binnen een inrichting als:

  • het beton bouw- en sloopafval is, èn
  • het breken plaatsvindt met een mobiele puinbreker, èn
  • geen omgevingsvergunning milieu geldt voor het breken van bouw- en sloopafval dat afkomstig is van buiten de inrichting.

Wel van toepassing

Het besluit heeft betrekking op het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele installatie op de plaats waar het afval vrijkomt. Hierbij kan sprake zijn van het breken van steenachtige bedrijfsafvalstoffen zoals beton. Deze komen vrij bij het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of andere bouwwerken.  Dit kan zowel buiten een inrichting als binnen een inrichting zijn. Breken binnen een inrichting kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het slopen van een gedeelte van een bedrijf.

Het besluit heeft ook betrekking op een inrichting die bouw- en sloopafval van buiten de inrichting ontvangt en geen omgevingsvergunning milieu heeft voor het breken hiervan. In dat geval verbiedt het besluit het breken met een mobiele installatie.

Niet van toepassing

Het besluit heeft geen betrekking op inrichtingen die wel een omgevingsvergunning milieu hebben voor het breken van bouw- en sloopafval dat van buiten de inrichting afkomstig is.

Het  besluit heeft ook geen betrekking op het breken van beton dat niet vrijkomt als bouw- en sloopafval. Bijvoorbeeld een betonfabriek die zijn eigen misproducten van beton breekt met een mobiele puinbreker.

Zie ook