Vragen en antwoorden toezicht en handhaving Activiteitenbesluit

Deze vragen en antwoorden gaan over het houden van toezicht op de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Sommige vragen en antwoorden hebben daarnaast deels betrekking op handhaving.