Mag ik anticiperen op een toekomstige wijziging van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Mag ik anticiperen op een toekomstige wijziging van het Activiteitenbesluit?

Antwoord

In principe niet. Een wijziging van het Activiteitenbesluit geldt pas als deze in werking is getreden.

Gedogen op basis van een toekomstige wijziging van het Activiteitenbesluit kan alleen als het definitieve wijzigingsbesluit is gepubliceerd. Een ontwerp van het Activiteitenbesluit kan geen goede reden zijn om te gedogen. De definitieve tekst kan immers afwijken van het ontwerp.

Zie ook: Vooruitlopen op de Omgevingswet