Mag een handhaver een bedrijf adviseren bij het indienen van een melding?

Vraag

Mag een handhaver een bedrijf adviseren bij het indienen van een melding Activiteitenbesluit?

Antwoord

Ja. Dit levert normaliter geen strijd op met het criterium “functiescheiding” vanuit de professionalisering van de milieuhandhaving. Er is namelijk geen sprake van normstelling.

Er is wel sprake van strijd met de functiescheiding indien maatwerkvoorschriften of gelijkwaardige maatregelen aan de orde komen. Communicatie met het bedrijf over deze aspecten moet de handhaver overdragen aan een vergunningverlener.