Kan tegen een overtreding van het Activiteitenbesluit strafrechtelijk worden opgetreden?

Vraag

Kan tegen de overtreding van een voorschrift van het Activiteitenbesluit strafrechtelijk worden opgetreden?

Antwoord

Ja, tegen een overtreding van een voorschrift van het Activiteitenbesluit kan strafrechtelijk worden opgetreden.

Het Activiteitenbesluit is een AMvB als bedoeld in artikel 8.40, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, artikel 8.40, eerste lid worden, op grond van artikel 1a onder 1° Wet op de economische delicten (WED), aangemerkt als een economisch delict. Tegen een economisch delict kan strafrechtelijk worden opgetreden.