Wanneer zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit over het breken van beton van toepassing?

Vraag

Wanneer zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit over het breken van beton van toepassing?

Antwoord

De voorschriften voor het breken van beton staan in § 4.5a.6 van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften zijn alleen van toepassing op inrichtingen die geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Type B inrichting (geen omgevingsvergunning milieu)

De voorschriften voor het breken van beton uit het Activiteitenbesluit zijn alleen van toepassing op inrichtingen type B. Voor bedrijven die beton breken betekent het dat dit beton geen afvalstof mag zijn.

Als het beton wél een afvalstof is, is voor het breken van beton namelijk een omgevingsvergunning milieu nodig. Het bedrijf is dan geen inrichting type B, maar een inrichting type C.

De voorschriften zijn van toepassing op zowel stationaire als mobiele puinbrekers die onderdeel van de inrichting uitmaken.

Type C inrichting (wel omgevingsvergunning milieu)

Type C inrichtingen zijn in ieder geval bedrijven die beton breken dat vrijkomt als bouw- en sloopafval. Als het beton een afvalstof is, is voor het breken van beton namelijk een omgevingsvergunning milieu nodig.

Bedrijven die beton breken kunnen ook vanwege andere activiteiten een omgevingsvergunning milieu nodig hebben en dus inrichting type C zijn.

Voor inrichtingen type C zijn de eisen voor het breken van beton in het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

Zie ook vraag en antwoord

Zie ook Branche informatie beton: Wanneer omgevingsvergunning milieu of watervergunning.