Welke bedrijven vallen volledig onder het Activiteitenbesluit?

Vraag

Welke bedrijven vallen volledig onder het Activiteitenbesluit en hoe bepaal ik of dit voor een bedrijf het geval is?

Antwoord

Als een bedrijf geen omgevingsvergunning milieu nodig heeft, valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. Of een bedrijf deze nodig heeft, kunt u het beste bepalen met de Activiteitenbesluit Internet Module, de AIM. Het bedrijf moet ook een Wm-inrichting zijn om onder het Activiteitenbesluit te vallen.

Zie voor een uitgebreide uitleg de pagina's eerste kennismaking Activiteitenbesluit.

Voor een groot aantal bedrijven is de vergunningplicht volledig vervangen door algemene regels. Deze bedrijven zijn daarmee 'inrichtingen type A of B'. Voor de meeste bedrijven binnen de volgende branches is het Activiteitenbesluit volledig van toepassing:

Specifieke informatie over de verschillende bedrijven binnen deze branches krijgt u bij het doorlopen van de Activiteitenbesluit Internet Module.

Voor een deel van de branches biedt InfoMil informatie aan op het websitegedeelte Branches. Een meer uitgebreide opsomming per wijziging van het Activiteitenbesluit geeft het onderdeel Overzicht aanpassingen regelgeving.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Onder de Omgevingswet verandert de systematiek van de milieuregels.