Bevat de Activiteitenbesluit Internet Module ook een formulier voor een vergunningaanvraag?

Vraag

Genereert de Activiteitenbesluit Internet Module ook een formulier voor het aanvragen van een vergunning?

Antwoord

Nee, voor de aanvraag van een omgevingsvergunningvergunning biedt de Activiteitenbesluit Internet Module een link naar het Omgevingsloket online.