Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) toegelicht

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u de melding Activiteitenbesluit doen. De AIM geeft daarnaast aan welke milieuregels op een bedrijf van toepassing zijn en geeft hiervan een pakket op maat en een bijbehorende checklist. De AIM geeft ook aan of een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is.

Het aanvragen van de omgevingsvergunning of de OBM kan met het Omgevingsloket online.

U krijgt direct toegang tot de AIM via aimonline.nl. Om een melding te doen, moet u inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren).


Telefonische helpdesk

Wegens de nieuwe release van 1 juli 2019 is er een  telefonische helpdesk voor AIM ingericht. U kunt tussen 09:00 en 12:00 ook met uw vragen over AIM terecht bij de helpdesk van Omgevingsloket Online via telefoonnummer 088-79 77 102, optie 5.

Vragen?

Voor vragen kunt u het helpdeskformulier gebruiken. Stuur het dossierkenmerk van uw sessie of de adresbalk mee. Hiermee vinden we snel antwoord op uw vraag.

Klankbordgroep AIM

De Klankbordgroep AIM helpt bij het verbeteren van de AIM en bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en bevoegd gezag.