Activiteitenbesluit Internet Module in stappen

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bestaat uit verschillende stappen. In dit schema ziet u een overzicht.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat

Aim In Stappen Hoofdstappen Activiteitenbesluit Internet Module Omgevingsloket online Conclusie vragenboom Melding Activiteitenbesluit indienen Melding verzonden naar bevoegd gezag Bevestiging van verzenden melding Bestanden met milieuregels en toelichtingen te downloaden Invullen Vragenboom Invullen Meldingsformulier

Hotspots

Activiteitenbesluit Internet Module

Met de Activiteitenbesluit Internet module kunt u:

 • checken of een vergunning of melding voor milieurelevante activiteiten nodig is,
 • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
 • in één keer online melden

De gegevens die u in de AIM invoert blijven 6 maanden beschikbaar. Door in de AIM op de knop “Later verder?” te drukken kunt u de link naar uw sessie opslaan of per e-mail laten toesturen.

Omgevingsloket online

Als uit de conclusie in de vragenboom van de AIM volgt dat voor de activiteiten één of meerdere vergunningen nodig zijn, dan kunt u deze vergunning(en) aanvragen via het Omgevingsloket online.

Conclusie vragenboom

Na het invullen van de vragenboom toont de AIM of sprake is van inrichting type A, B of C. Ook geeft de AIM aan of er sprake is van een IPPC-bedrijf.

Afhankelijk van de geselecteerde activiteiten toont de AIM wat een bedrijf moet doen:

 • een melding Activiteitenbesluit en/of
 • een Omgevingsvergunning milieu aanvragen en/of
 • een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen en/of
 • een Watervergunning aanvragen.

Melding Activiteitenbesluit indienen

De AIM controleert aan het begin van het meldingsformulier het e-mailadres van de melder. De AIM stuurt een e-mailbericht met een unieke meldcode dit e-mailadres.

Deze zes-cijferige meldcode is nodig om de melding te kunnen indienen. De melding wordt pas verstuurd nadat de melder deze meldcode aan het eind van het meldingsformulier heeft ingevuld.

Melding verzonden naar bevoegd gezag

De AIM heeft de melding, inclusief de bijgevoegde bestanden, naar het bevoegd gezag verzonden. Dat kan een gemeente, provincie of Minister zijn of een omgevingsdienst die namens het bevoegd gezag de melding in behandeling neemt.

Als de AIM in een eerdere fase heeft geconcludeerd dat de Waterbeheerder bevoegd gezag is vanwege het lozen van afvalwater, stuurt de AIM de melding automatisch ook naar de Waterbeheerder. Dit kan een waterschap, hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat zijn.

Bevestiging van verzenden melding

Na het versturen van de melding ontvangt u een e-mail bericht met de bevestiging dat uw melding is ingediend.

Dit bericht bevat ook de links naar de pdf-bestanden van het meldingsformulier, de milieuregels en toelichtingen daarop. Alle pdf-bestanden blijven 6 maanden digitaal beschikbaar via de AIM. Zorg er daarom voor dat u ze op tijd heeft gedownload.

Bestanden met milieuregels en toelichtingen te downloaden

Aan de hand van de keuzes in de vragenboom, stelt de AIM de volgende bestanden samen:

 • Antwoordenlijst (pdf): overzicht van keuzes die u bij het invullen van de AIM gemaakt hebt
 • Overzicht maatregelen (pdf): naslagwerk met maatregelen bij geselecteerde activiteiten, frequentie, toelichting en juridische basis
 • Beknopt overzicht maatregelen (checklist) (pdf): samenvatting van overzicht maatregelen voor gebruik als statische checklist
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls): samenvatting van overzicht maatregelen om zelf checklisten mee te kunnen samenstellen
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf): Voorschriften van de paragrafen voor de geselecteerde activiteiten

Alle pdf-bestanden blijven 6 maanden digitaal beschikbaar via de AIM. Zorg er daarom voor dat u ze op tijd heeft gedownload.

Invullen Meldingsformulier


Uw onderwerpen