AIM in stappen - Meldingsformulier

Dit schema geeft een overzicht van de stappen die u in het tweede gedeelte van de Activiteitenbesluit Internet Module (het Meldingsformulier) doorloopt.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat.

AIM in stappen - Meldingsformulier Controle e-mailadres Introductie Meldingsformulier Invoeren gegevens Bijlagen toevoegen Melding controleren Melding indienen met meldcode Bevestiging van verzenden melding Melding en bijlagen digitaal verzonden naar bevoegd gezag Bijlagen op papier nazenden Invullen meldingsformulier

Hotspots

Invullen meldingsformulier

Op het introductiescherm melding ziet u hoe u verder gaat met een melding of vergunningaanvraag.

Als een Omgevingsvergunning milieu of Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is, verschijnt hier een link naar het Omgevingsloket online. Ook volgen instructies over de samenloop van de melding Activiteitenbesluit met deze vergunningaanvraag.

Als u een melding wilt doen bij het bevoegd gezag volgen instructies hoe verder te gaan met het meldingsformulier. Daarna volgt een controle van het e-mailadres waarmee u de melding wilt doen.

Controle e-mailadres

De AIM controleert aan het begin van het meldingsformulier het e-mailadres van de melder. De AIM stuurt een e-mailbericht met een unieke meldcode dit e-mailadres.

Deze zes-cijferige meldcode is nodig om de melding te kunnen indienen. De melding wordt pas verstuurd nadat de melder deze meldcode aan het eind van het meldingsformulier heeft ingevuld.

Bij storingen kunt u de meldcode opnieuw laten toesturen.

Ook krijgt u in dit e-mailbericht het correspondentienummer van de melding. Dit nummer bestaat uit tien elementen en is een combinatie van cijfers en letters. Het correspondentienummer gebruikt u als referentie bij vragen over de melding.

Introductie Meldingsformulier

Na controle van uw e-mailadres krijgt u een korte uitleg over het invullen van het meldingsformulier en een overzicht van de gegevens die u nodig heeft om een melding te kunnen doen.

De vragen in het meldingsformulier baseert de AIM op de keuzes die u in de vragenboom heeft gemaakt.

Invoeren gegevens

De gegevens die u in de AIM invoert blijven 6 maanden beschikbaar. Door in de AIM op de knop “Later verder?” te drukken kunt u de link naar uw sessie opslaan of per e-mail laten toesturen.

Gegevens melder
De AIM vraagt eerst een aantal gegevens over de melder zelf, zoals naam, telefoonnummer en adres. Als u de melding als gemachtigde namens een bedrijf doet, dan moet u hier ook de gegevens van de drijver van de inrichting invullen. Dit is degene die feitelijk de leiding heeft over het bedrijf.

Gegevens bedrijf
Het formulier gaat verder met vragen over de naam, locatie en het postadres van het bedrijf. Ook kunt u hier aangeven wie bevoegd gezag is voor uw bedrijf, de gemeente of de provincie.

Beschrijving activiteiten
Hier vult u de startdatum van de te melden activiteiten in en geeft u een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen in uw bedrijf. Als u in de vragenboom activiteiten heeft geselecteerd met specifieke meldingsvereisten dan vraagt de AIM expliciet naar deze gegevens.

Bijlagen toevoegen

In het meldingsformulier van de AIM kunt u bijlagen bij de melding direct uploaden. Ze worden dan automatisch meegestuurd met de digitale melding met de AIM.

Als u een bijlage niet digitaal kunt aanleveren, dan kunt u deze ook per post naar het bevoegd gezag sturen. U laat het upload-veld in het meldingsformulier dan leeg.

Aan het eind van het meldingsformulier krijgt u een overzicht van bijlagen die u nog op papier moet toezenden.

U kunt de volgende soorten bestanden uploaden met de AIM: doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tiff. De maximale omvang van elk bestand is 20 MB.

Melding controleren

Na het invullen van alle gegevens en het bijvoegen van bijlagen geeft de AIM een overzicht van alle ingevoerde gegevens.

Als u niet alle verplichte bijlagen heeft meegestuurd vindt u hier ook een overzicht van de bijlagen die u nog op papier naar het bevoegd gezag moet sturen.

Controleert u alle gegevens goed voordat u aangeeft of de melding correct is. Tot slot krijgt u de vraag of u de melding wilt indienen.

Melding indienen met meldcode

Na het indienen van de melding ontvangt u een kopie van de melding op uw eigen e-mailadres. U kunt u eventueel ook nog een ander e-mailadres opgeven voor een kopie van de melding. Hiermee brengt u bijvoorbeeld een collega binnen uw bedrijf meteen op de hoogte van de melding.

De AIM heeft aan het begin van het meldingsformulier uw e-mailadres gecontroleerd en een e-mailbericht met een unieke meldcode naar dit e-mailadres gestuurd. Deze zes-cijferige meldcode moet u nu invullen om de melding te kunnen indienen.

Bij storingen kunt u de meldcode opnieuw laten toesturen naar het ingevulde e-mailadres of de meldcode naar een ander e-mailadres laten sturen. U krijgt dan ook aanwijzingen waarom u het e-mailbericht met de meldcode eerder eventueel niet ontvangen hebt.

Bevestiging van verzenden melding

AIM
Na het invoeren van de meldcode toont de AIM in het laatste scherm dat uw melding is verzonden naar het bevoegd gezag. De statusbalk rechtsboven staat in dit scherm op 100%. Dat betekent dat u de melding met de AIM helemaal heeft afgerond.

In het afsluitende scherm staan nogmaals de bijlagen die u nog naar het bevoegd gezag moet sturen. Als u naast de melding Activiteitenbesluit ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets moet aanvragen, dan vindt u hier een link naar het Omgevingsloket online. Als laatste kunt u in dit scherm ook het pdf-bestand van de melding downloaden.

E-mailbericht
U ontvangt ook een e-mail bericht met de bevestiging dat uw melding is verzonden naar het bevoegd gezag. Dit bericht bevat ook links naar de pdf-bestanden van de melding, de milieuregels en de toelichtingen daarop.

Ontvangstbevestiging door bevoegd gezag
Nadat u in de AIM uw melding heeft ingediend, ontvangt het bevoegd gezag per e-mail een bericht dat er een melding is ingediend. Dit e-mailbericht biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om de melder een ontvangstbevestiging te sturen. Als het bevoegd gezag hier gebruik van maakt, dan ontvangt de melder per e-mail een ontvangstbevestiging van het bevoegd gezag.

Wijzigingen na indienen melding
Nadat de melding is ingediend is het niet meer mogelijk de ingevoerde gegevens te wijzigen. Wel kunt u een nieuwe 'sessie' starten waarin de eerder ingevoerde gegevens al zijn opgenomen. Op basis van deze nieuwe ‘sessie’ kunt u een nieuwe melding indienen.

Melding en bijlagen digitaal verzonden naar bevoegd gezag

Nadat u in de AIM uw melding heeft ingediend, ontvangt het bevoegd gezag per e-mail een bericht dat er een melding is ingediend. Dit bericht bevat onder meer links naar de pdf-bestanden van het meldingsformulier, de milieuregels en de toelichtingen daarop.

Daarnaast biedt dit e-mailbericht het bevoegd gezag de mogelijkheid om de melder een ontvangstbevestiging te sturen. Als het bevoegd gezag hier gebruik van maakt, dan ontvangt de melder per e-mail een ontvangstbevestiging van het bevoegd gezag.

Bijlagen op papier nazenden

De bijlagen die u niet in de AIM hebt kunnen uploaden, moet u op een andere manier naar het bevoegd gezag sturen.

Het postadres van het bevoegd gezag voor uw bedrijf vindt u in het pdf-bestand van het meldingsformulier.

In het e-mailbericht met de bevestiging dat uw melding is verzonden is een link opgenomen naar dit pdf-bestand.


Uw onderwerpen