Bestanden ophalen bedrijven en particulieren

Heeft u een melding ingediend met de AIM of heeft u met de AIM gecheckt welke milieuregels en maatregelen van toepassing zijn? Dan kunt u de bestanden nog ophalen. U  kunt bestanden nog ophalen tot 6 maanden nadat u de melding heeft ingediend of de vergunningcheck heeft gedaan.

Particulieren

Op 15 mei 2024 is de mogelijkheid om via DigiD in te loggen in de AIM afgesloten. Dat betekent dat u uw ingediende melding niet langer kunt ophalen. Heeft u nog vragen over uw ingediende melding? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of waterschap.

Bedrijven

Voor het ophalen van bestanden moet u inloggen met het eHerkenning account waarmee u de melding heeft ingediend of de vergunningcheck heeft doorlopen.

Nadat u bent ingelogd komt u op een overzichtspagina. Hier ziet u een overzicht van de ingediende meldingen en sessies waarbij u bestanden heeft samengesteld. Om een sessie te openen kiest u het sessienummer en kiest u 'volgende.'

AIM bestanden ophalen

Vervolgens komt u op een pagina waar u de bestanden kunt ophalen. Als de melding is ingediend, dan kunt u dit herkennen aan het formulier 'melding.pdf.'

AIM Melding

Uw sessie is niet meer beschikbaar als u bij het doorlopen van de vergunningcheck niet tot het punt gekomen bent waar de bestanden worden samengesteld. Hiernaast is uw sessie niet meer beschikbaar als u heeft gekozen om geen bestanden samen te stellen.