eHerkenning voor overheden

Sinds de nieuwe release van 1 juli 2019 kunnen overheden inloggen met eHerkenning voor het gebruik van de AIM Admin (beheermodule). Het is nu nog mogelijk om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf 1 december 2019 is dit niet meer mogelijk en loggen overheden in met eHerkenning.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) maakt gebruik van eHerkenning omdat dit een veilige manier van inloggen is, waardoor gegevens en persoonlijke informatie beter beveiligd worden dan voorheen.

Meerdere accounts per organisatie

Op dit moment gebruikt u één account per organisatie. In de nieuwe situatie logt iedere medewerker in met een eigen eHerkenningsaccount. Alle medewerkers hebben dus een persoonlijk eHerkenningsaccount nodig om in te loggen.

Mijn organisatie en medewerkers hebben nog geen persoonlijk eHerkenningsaccount

Dan kan uw organisatie eHerkenning aanvragen. Als bevoegd gezag selecteert u de volgende gegevens bij het aanvragen:

 • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
 • Dienstverlener: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Dienst: Admin AIM- Activiteitenbesluit Internet Module voor overheden

Let op: aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Ook kan het aanvragen enkele werkdagen duren.

Mijn organisatie en medewerkers hebben eHerkenning, maar dit is nog niet gekoppeld aan de AIM-Admin

Heeft u al eHerkenning, dan kunt u de dienst Admin AIM- Activiteitenbesluit Internet Module voor overheden koppelen aan uw persoonlijke inlogaccount. Dit kan u doen door contact op te nemen met uw eHerkenningsbeheerder binnen uw organisatie. Mocht hier geen beheerder voor zijn, dan kunt u contact opnemen met uw eHerkenningsleverancier.

De eHerkenning van mijn organisatie is gekoppeld aan de AIM-Admin, maar we hebben nog niet ingelogd

Heeft u al een eHerkenningsaccount met een machtiging voor de juiste dienst? Dan is het van belang dat de beheerder als eerste in de AIM-Admin (beheermodule) inlogt. Dit kan als volgt:

 1. Ga naar de inlogpagina van de AIM-Admin
 2. Klik op de optie inloggen met oude methode (tijdelijk).
 3. Vul de gegevens waarmee u op dit moment inlogt in en vink het vakje met overstappen naar eHerkenning aan. Vervolgens wordt u naar de landingspagina van eHerkenning verwezen.
 4. Kies nu uw eHerkenningsleverancier en log in met uw eHerkenningsinloggegevens (e-mailadres en wachtwoord). U wordt verwezen naar het machtigingenregister.
 5. Kies voor uitvoeren. Vervolgens bent u ingelogd in de AIM-Admin en verschijnt de startpagina.
 6. U heeft uw eHerkenningsaccount nu aan de AIM-Admin gekoppeld.

De eHerkenning van mijn organisatie is gekoppeld, ik ben beheerder en wil gebruikers instellen

Heeft u uw eHerkenningsaccount gekoppeld, maar nog niet uw medewerkers als gebruikers toegevoegd? Uw medewerkers kunnen nog niet inloggen als zij nog geen gebruikersaccount hebben. Daarom is het van belang dat u als beheerder uw medewerkers als gebruikers toevoegt aan de AIM-Admin. Dit doet u als volgt:

 1. Log als beheerder in in de AIM-Admin.
 2. Ga in het linkermenu naar Beheer en Mijn organisatie. Door op Nieuw te klikken, kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. Op het moment dat u een nieuwe gebruiker heeft aangemaakt, ontvangt deze persoon op het opgegeven e-mailadres een e-mail met een link om in te loggen.

Let op: Deze link is slechts 24-uur geldig. Maak een nieuwe gebruiker aan op het moment dat uw medewerker in de gelegenheid is om binnen 24-uur in te loggen.

 1. De medewerker logt vervolgens in via de link uit de e-mail (dus niet direct via www.aimonline.nl/admin. De eerste keer inloggen werkt alleen via de e-mail. Na de eerste keer inloggen kan de medewerker wel direct inloggen met eHerkenning via de website).
 2. Herhaal stap 2 en 3 voor iedere medewerker die gebruik zal maken van de AIM Admin.

Gebruikersrollen in AIM-Admin

Tijdens het aanmaken van nieuwe gebruikers als beheerder in de AIM-Admin, kunt u kiezen uit 3 soorten gebruikers:

 1. Beheerder: Deze persoon kan alle handelingen verrichten zoals het aanmaken en verwijderen van gebruikers en organisatiegegevens aanpassen.
 2. Gebruiker: Deze persoon kan alle meldingen van de deelnemer bekijken en afhandelen.
 3. Lezer Bevoegd Gezag: Deze rol wordt gebruikt bij organisaties die meldingen van meerdere bevoegd gezagen verwerken. Hiermee kan leesrechten gegeven worden aan medewerkers van een van de deelnemende bevoegd gezagen.