eHerkenning vanaf 1 juli nodig voor AIM

Bedrijven en particulieren die een melding Activiteitenbesluit willen doen, moeten sinds1 juli 2019 inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren). Ook bevoegde gezagen moeten vanaf deze datum inloggen met eHerkenning voor het gebruik van de AIM Admin (beheermodule).

Wat gaat er veranderen voor bedrijven en particulieren?

In de AIM omgeving moet u als bedrijf of particulier (initiatiefnemer) sinds1 juli 2019 inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren).

eHerkenning aanvragen als initiatiefnemer?

Als u nog geen eHerkenning heeft, dan moet u dit eerst aanvragen. Dit doet u op de website van eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning kost tijd.

Bij het aanvragen van eHerkenning moet u de volgende gegevens selecteren:

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienstverlener: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Dienst: Activiteitenbesluit Internet Module

De dienst "Activiteitenbesluit Internet Module" is opgenomen in de catalogus met diensten.

Let op: aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Ook kan het behandelen van de aanvraag enkele werkdagen duren.

Lees ook de diverse vragen en antwoorden over het doen van de melding met de AIM.

eHerkenning voor bevoegd gezag (AIM Admin)

In de nieuwe AIM Admin (beheermodule) omgeving is eHerkenning sinds1 juli 2019 nodig om in te loggen als bevoegd gezag. Dit geldt voor alle medewerkers binnen uw organisatie die in de AIM Admin omgeving werken.

Hebben uw medewerkers nog geen eHerkenning?

Alle medewerkers hebben een persoonlijk eHerkenningsaccount nodig om in te loggen. Dit kan de organisatie aanvragen via de website van eHerkenning.

U moet als bevoegd gezag de volgende gegevens selecteren bij het aanvragen:

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienstverlener: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'
  • Dienst: Admin AIM-Activiteitenbesluit Internet Module voor overheden

Let op: aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Ook kan het aanvragen enkele werkdagen duren.

Lees ook de vragen en antwoorden over AIM admin (beheermodule).

Heeft u als medewerker al eHerkenning?

U kunt de dienst "Admin AIM-Activiteitenbesluit InternetModule voor overheden" koppelen aan uw persoonlijke inlogaccount. Dit kan de eHerkenningsbeheerder binnen uw organisatie voor u doen. Mocht hier binnen uw organisatie geen beheerder voor zijn, dan kan uw eHerkenningsleverancier dit voor u doen.

Aanleiding voor eHerkenning

De AIM is al meer dan 10 jaar oud en technisch aan vernieuwing toe. Zo kent men nu zwaardere eisen voor het beveiligen van gegevens en persoonlijke informatie. De AIM voldoet daar nu niet meer aan. Om hier beter aan te voldoen, gaat AIM werken met eHerkenning.

Andere veranderingen in de AIM

Andere technische veranderingen vanaf 1 juli 2019 zijn:

  • compleet nieuwe vormgeving, ook geschikt voor tablets
  • mee-kijk inlogs per bevoegd gezag als deze organisatie meldingen voor meerdere bevoegde gezagen verwerkt

Lees meer over de functionele wijzigingen van de AIM relaese van1 juli 2019.


Uw onderwerpen