Vermogen

  • nominaal vermogen stookinstallaties (kW of MW)
  • vermogen elektromotor of verbrandingsmotor (kW)
  • vermogen van zendmasten, antennes en installaties voor het omzetten van elektrische energie in stralingsenergie (kW)
  • bodemzijdig vermogen van een gesloten bodemenergiesysteem (kW)
  • thermisch vermogen of aansluitwaarde elektrische apparatuur voor vervaardigen glas of keramische producten (kW)
  • maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen bij transformatorstations (kW)