Overzicht van wijzigingen in de AIM

Het Activiteitenbesluit wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgaans ook van invloed op de ICT-tool bij het Activiteitenbesluit. De volgende wijzigingen zijn daarom aan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) doorgevoerd:

Overzicht wijzigingen AIM
Datum release AIM Aanpassingen AIM in verband met

12 december 2019

Correctie voor bedrijven die geen officieel adres hebben en verbeteringen.

19 november 2019

Verbeteringen om duidelijker te maken hoe de gebruiker moet inloggen.

1 oktober 2019

Wijzigingen Activiteitenbesluit in de informatieplicht voor biobrandstoffen.

1 augustus 2019

Wijzigingen Activiteitenregeling voor het berekenen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen.

1 juli 2019

Wijzigingen in de functionaliteit van de AIM en de AIM Admin (beheermodule) en wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit omgevingsrecht in verband met reparaties en actualisatie van normen.

14 juni 2019

Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling voor grote stookinstallaties.

24 mei 2019

Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling in verband met de informatieplicht energiebesparing.

2 januari 2019

Gemeentelijke herindelingen en aanpassingen in grenzen van provincies per 1 januari 2019.

17 september 2018

Het toevoegen van de AIM MaatregelChecker voor professionals met voldoende kennis van het Activiteitenbesluit.

25 juni 2018

Implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en verbeteringen.

5 april 2018

Wijzigingen Activiteitenregeling in verband met de CO-meting van middelgrote stookinstallaties.

2 januari 2018

Wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling in verband met implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken en 3e lichting erkende maatregelen voor energiebesparing en verbeteringen.

1 oktober 2017

Wijzigingen Activiteitenregeling in verband met actualisatie NEN-normen en PGS-richtlijnen en intrekking van Besluit en Regeling kleiduivenschieten milieubeheer.

1 juli 2017

Wijzigingen Activiteitenregeling in erkende energiebesparende maatregelen en verbeteringen.

1 juni 2017

Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met gevarenaanduiding oplosmiddelen.

2 februari 2017

Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met de informatievoorziening over biobrandstoffen.

2 januari 2017

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit naar aanleiding van reparaties 4e tranche, wijzigingen gasturbines en -motoren en verbeteringen.

5 september 2016

Betere aansluiting maatregeloverzichten op keuzes in AIM en andere verbeteringen.

26 maart 2016

Correcties en verbeteringen.

4 januari 2016

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de vierde tranche, nieuwe profielen en maatregeloverzichten en andere verbeteringen.

1 juli 2015

Wijzingen Besluit geluidhinder en Activiteitenbesluit in verband met de toelaatbare geluidbelasting bij woonschepen en verbeteringen.

1 maart 2015

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht naar aanleiding van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 2013 en verbeteringen.

29 januari 2015

Nieuw uiterlijk, nieuw internetadres, nieuw e-mailadres en verbeteringen.

1 januari 2015

Wijziging Activiteitenregeling in verband met vervallen van certificatieplicht voor bovengrondse afgewerkte olietanks.

15 juli 2014

Verbeteringen AIM, nieuwe tekst in knoppen (Vorige, Volgende en Later verder?) en verbetering navigatiestructuur.

1 maart 2014

Wijzigingen Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.

1 januari 2014

Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met het vervallen van de handel in NOx-emissierechten en verbeteringen.

1 december 2013

Wijziging Activiteitenregeling in verband met actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

1 juli 2013

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in verband met wijzigingen Wet bibob.

4 januari 2013

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de derde tranche van de tweede fase, de implementatie van de Richtlijn industriële emissies en de inbouw van landbouwactiviteiten.

26 september 2012

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.

1 juli 2012

Wijzigingen Activiteitenbesluit vanwege aanpassing Vuurwerkbesluit en verbeteringen.

18 april 2012

Verbetering van de AIM. Grootste verandering is het tonen van de reden waarom een bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.

02 januari 2012

Wijzigingen Activiteitenbesluit voor het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas.

4 oktober 2011

Kleine verbeteringen.

1 juli 2011

Wijzigingen Activiteitenbesluit door het Besluit lozen buiten inrichtingen.

6 januari 2011

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de tweede tranche van de tweede fase en het wijzigingsbesluit voor windturbines.

1 april 2010

Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties.

6 januari 2010

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de eerste tranche van de tweede fase.

Hieronder vindt u meer informatie over de laatste wijzigingen van de AIM.