Nieuwe versie Activiteitenbesluit Internet Module 2 januari 2017

Op 2 januari 2017 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module beschikbaar gekomen. In de nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, herindelingen en opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Heeft u in 2016 een AIM-sessie nog niet afgerond en heeft u de sessie bewaard? Dan kunt de sessie in 2017 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard. Omdat er vragen veranderd kunnen zijn, moet u de AIM wel vanaf het begin doorlopen.

Met de release van 2 januari 2017 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen in het kader van de reparaties vierde tranche Activiteitenbesluit en de wijzigingen rond gasturbines en -motoren. Daarnaast hebben we herindelingen van gemeentes en waterschappen en opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Wijzigingen reparaties 4e tranche en gasturbines en -motoren

In de AIM-versie van 2 januari 2017 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

De meeste wijzigingen zijn redactionele correcties, verduidelijkingen en herstel van verwijzingen. Deze hebben in de AIM vooral effect op de overzichten met maatregelen die de gebruiker kan downloaden.

Andere opvallende wijzigingen in de AIM zijn:

  • nieuwe vragen over organische peroxiden in verpakking vanwege verschuiving in vergunningplicht voor desinfectiemiddelen
  • aangepaste vragen over opslag van gassen in bovengrondse tanks vanwege gewijzigd toepassingsbereik § 4.1.3 Activiteitenbesluit
  • nieuwe vraag over het type gebruiker om verbeteringen van de AIM daar beter op af te kunnen stemmen

Een aparte pagina beschrijft de wijzigingen in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2017.

Herindeling gemeenten en fusie waterschappen

Op 1 januari 2017 gaan de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel op in de gemeente Meierijstad. Daarnaast fuseren het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei en gaan samen verder onder de naam Waterschap Limburg.

De meldingen Activiteitenbesluit stuurt de AIM vanaf 2 januari 2017 naar de nieuwgevormde gemeente en het nieuwe waterschap.

Opmerkingen gebruikers

Tussen augustus en december 2016 heeft Rijkswaterstaat via de helpdesk en het suggestieformulier in de AIM opmerkingen en suggesties van gebruikers ontvangen. Hiervan heeft Rijkswaterstaat een groot deel in de AIM-versie van 2 januari 2017 verwerkt.


Uw onderwerpen