Release AIM 1 oktober 2017

Met de release van 1 oktober is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van de Activiteitenregeling in verband met:

  • de actualisatie van diverse NEN-normen en PGS-richtlijnen
  • het intrekken van Besluit en Regeling kleiduivenschieten milieubeheer.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat opmerkingen en suggesties van gebruikers verwerkt.

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie NEN-normen en PGS-richtlijnen

De Wijzigingsregeling Activiteitenregeling van 19 september 2017 verwerkt de actualisatie van een aantal NEN-normen en PGS-richtlijnen in de Activiteitenregeling. Daarnaast wijzigt de Lijst met MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen in Bijlage 13 van de Activiteitenregeling en worden enkele correcties doorgevoerd.

De publicatie staat in Staatscourant 2017, nummer 53562. Deze wijziging trad op 1 oktober 2017 in werking.

Wijziging Activiteitenregeling kleiduivenschieten

De Wijzigingsregeling Activiteitenregeling van 28 november 2016 wijzigt in artikel I, onderdeel P de voorschriften voor kleiduivenbanen.

De publicatie staat in Staatscourant 2016, nummer 65496. Deze wijziging trad op 1 oktober 2017 in werking met een apart Inwerkingtredingsbesluit (zie Staatsblad 2017, nummer 346).

Meer informatie over de inhoud van deze wijzigingen vindt u op de pagina    Reparaties en normen, gasturbines, brandstofkwaliteit, oplosmiddelen, energiebesparing.

Wijzigingen Activiteitenbesluit Internet Module

De bovenstaande wijzigingen van de Activiteitenregeling hebben in de AIM vooral effect op de overzichten met maatregelen en relevante artikelen die de gebruiker kan downloaden. In de release van 1 oktober 2017 hebben we deze overzichten vernieuwd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de vragenboom van de AIM. De meest opvallende zijn een aantal vragen over accu's die specifieker gericht zijn op loodzuuraccu's.

Opmerkingen van gebruikers verwerkt

Tussen juni 2017 en september 2017 heeft Rijkswaterstaat via de helpdesk en het suggestieformulier opmerkingen en suggesties van gebruikers ontvangen. Hiervan heeft Rijkswaterstaat een groot deel in de AIM-versie van 1 oktober 2017 verwerkt. De meest opvallende zijn:

  • aanpassing in Kamer van Koophandel-gegevens in het meldingsformulier
  • bedrijven met een laboratorium of praktijkruimte krijgen een extra vraag om het maatregelenpakket meer op maat te maken.

Uw onderwerpen