Release AIM 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. De wijzigingen hebben effect op de AIM en de AIM Admin (beheermodule).

Functionele wijzigingen AIM

Wilt u een melding doen via de AIM? De volgende dingen zijn anders in de nieuwe versie:

Wijzigingen AIM
Onderdeel Oude situatie Nieuwe situatie
Inloggen Geen inloggegevens nodig voor de AIM. Inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren).
Meldcodes Meldcode invullen als "identificatie" bij melding. Meldcode is niet meer nodig. Om een melding in te dienen logt u in met DigiD of eHerkenning.
Sessies heropenen Later doorgaan met sessie door URL op te slaan. Als u direct inlogt met DigiD of eHerkenning kunt u de antwoorden uit één van de laatste 20 sessies in het afgelopen halfjaar hergebruiken.

Wijzigingen AIM Admin (beheermodule)

Verwerkt u meldingen als het bevoegde gezag of als behandeldienst via de AIM Admin? De volgende onderdelen zijn anders in de vernieuwde AIM Admin:

Wijzigingen AIM Admin
Onderdeel Oude situatie Nieuwe situatie
Inloggen

Inloggen met e-mailadres en wachtwoord.

Inloggen met eHerkenning (er is wel een overbruggingsperiode).

Één inlog per organisatie. Iedere medewerker heeft een persoonlijk eHerkenningsaccount.
Één soort account. Er zijn 3 soorten accounts waar verschillende rechten aan zijn verbonden.
Meldingen-overzicht Informatie over bevoegd gezag, maakdatum, wijzigdatum, status, melder en dossier-kenmerk in beeld. Meer informatie direct in beeld en de mogelijkheid om zelf de kolommen en filters in te richten.
Weergave melding Overzicht van wie de bestanden heeft opgehaald. Uitgebreid overzicht met historie en mogelijkheid hier een opmerking aan toe te voegen.
Leesrechten Als InfoMil op verzoek van het bevoegd gezag een partij instelt die de meldingen verwerkt, kan het bevoegd gezag zelf niet meer de meldingen zien in de AIM. De partij die de meldingen verwerkt voor het bevoegd gezag kan ervoor zorgen dat het bevoegd gezag inzage blijft houden in de meldingen.
Ontvangst-bevestiging Ontvangstbevestiging wordt verstuurd door te klikken in de link in de notificatie e-mail. Mogelijkheid om automatische ontvangst-bevestigingen te sturen als er een bestand van de melding wordt gedownload.
Export Geen exportmogelijkheden. Mogelijkheid om exports te maken van uw overzichten naar verschillende bestandsformaten.
Gebruikers beheren Niet mogelijk om meerdere gebruikers aan uw AIM account te koppelen. Er kunnen verschillende gebruikers met verschillende rechten aan uw AIM worden gekoppeld.

Inhoudelijke wijzigingen AIM

In de nieuwe versie van 1 juli 2019 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

De wijzigingen hebben effect op de vragenboom van de AIM en de overzichten met voorschriften en maatregelen die de gebruiker kan downloaden.

Daarnaast hebben we opmerkingen van gebruikers van de AIM verwerkt.

Een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen vindt u op de pagina Reparaties Activiteitenbesluit en wijzigingen normen Activiteitenregeling.


Uw onderwerpen

Tijdelijke helpdesk

Wegens de nieuwe release van 1 juli 2019 is er een tijdelijke telefonische helpdesk voor AIM ingericht. Vanaf 1 juli t/m 12 juli kunt u tussen 09:00 en 12:00 ook met uw vragen over AIM terecht bij de helpdesk van Omgevingsloket Online via telefoonnummer 088-79 77 102, optie 5.

U kunt ook gewoon het helpdeskformulier gebruiken.