Release AIM 1 juni 2017

Met de release van 1 juni is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in de gevarenaanduiding van oplosmiddelen.

Wijziging Activiteitenbesluit oplosmiddeleninstallaties

Het Besluit van 13 juni 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer schrapt in de paragraaf over Oplosmiddeleninstallaties de vervallen aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. De overgangstermijn naar de nieuwe systematiek van H(azard)- en P(recaution)-zinnen wordt hiermee beëindigd.

De publicatie staat in Staatsblad 2016, nummer 231. Deze wijziging trad op 1 juni 2017 in werking.

De wijzigingen van dit besluit hebben in de AIM effect op de overzichten met maatregelen en relevante artikelen die de gebruiker kan downloaden. In de release van 1 juni 2017 hebben we deze overzichten vernieuwd.

Meer informatie over de inhoud van deze wijzigingen vindt u op de pagina Reparaties en normen, gasturbines, brandstofkwaliteit, oplosmiddelen.


Uw onderwerpen