Release AIM 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in de informatieplicht voor biobrandstoffen verwerkt.

Wijzigingen Activiteitenbesluit informatieplicht biobrandstoffen

In de nieuwe AIM-versie van 1 oktober 2019 is de volgende wijziging verwerkt:

Deze wijziging gaat over benzine waar tot 10% bio-ethanol (E10) is bijgemengd. De eisen over het informeren van de consument over deze brandstof en andere biobrandstoffen bij tankstations, staan tot 1 oktober 2019 in het Activiteitenbesluit in artikel 3.21. Op 1 oktober 2019 vervallen ze in het Activiteitenbesluit en komen te staan in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

De wijzigingen hebben in de AIM invloed op de overzichten met maatregelen en artikelen die de gebruiker kan downloaden. In de nieuwe AIM-versie van 1 oktober 2019 zijn artikel 3.21 Activiteitenbesluit en de bijbehorende maatregelen in deze overzichten vervallen.

Let op

Tankstations moeten deze maatregelen voor het informeren van de consument over biobrandstoffen nog wel nemen. Dit is vanaf 1 oktober 2019 geregeld in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en niet meer in het Activiteitenbesluit.