Release AIM 2 januari 2018

Op 2 januari 2018 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module beschikbaar gekomen. In de nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, herindelingen en opmerkingen verwerkt.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u in 2017 een AIM-sessie begonnen en heeft u de sessie bewaard? Dan kunt u de sessie in 2018 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard. Omdat er vragen veranderd kunnen zijn, moet u de AIM wel vanaf het begin doorlopen.

Wijzigingen AIM 2 januari 2018

Wijzigingen Activiteitenbesluit- en regeling

In de AIM release van 2 januari 2018 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

De wijzigingen hebben effect op alle onderdelen van de AIM. Er zijn diverse vragen aangepast in de vragenboom en het meldingsformulier. Ook de outputbestanden met voorschriften en maatregelen zijn aangepast.

Een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen vindt u op de pagina's Inhoudelijke gevolgen Richtlijn middelgrote stookinstallaties en Zuiveringsplicht glastuinbouw, energiemaatregelen.

Herindeling gemeenten

Op 1 januari 2018 vonden de volgende gemeentelijke herindelingen plaats:

Gemeentelijke herindelingen 1 januari 2018

Gemeente per 1 januari 2018

Samengevoegde gemeenten
Zevenaar Zevenaar en Rijnwaarden
Westerwolde Vlagtwedde en Bellingwedde
Midden-Groningen Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde
Leeuwarden Leeuwarden en noordoostelijke deel van Littenseradiel
Súdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân en zuidelijke deel van Littenseradiel
Waadhoeke Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel

Daarnaast was er een grenscorrectie in de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis. De AIM stuurt de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 2 januari 2018 naar de nieuwgevormde gemeenten.

Opmerkingen

Tussen oktober en december 2017 heeft Rijkswaterstaat via de helpdesk en het suggestieformulier in de AIM opmerkingen en suggesties ontvangen. Hiervan heeft Rijkswaterstaat een groot deel in de AIM release van 2 januari 2018 verwerkt.