Release AIM 2 februari 2017

Met de release van 2 februari is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in de informatievoorziening over biobrandstoffen.

Wijziging Activiteitenbesluit kwaliteit brandstof

Het Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer (kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof) is gepubliceerd. De publicatie staat in Staatsblad 2016, nummer 380. Deze wijziging trad op 2 februari 2017 in werking.

De wijzigingen van dit besluit hebben in de AIM effect op de overzichten met maatregelen en relevante artikelen die de gebruiker kan downloaden. In de release van 2 februari 2017 hebben we deze overzichten vernieuwd.

Meer informatie over de inhoud van deze wijzigingen vindt u op de pagina Reparaties en normen, gasturbines, brandstofkwaliteit.


Uw onderwerpen