Release AIM 4 januari 2021

Vanaf 4 januari 2021 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, herindelingen van gemeenten en opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u in 2020 een AIM-sessie begonnen en was u ingelogd met eHerkenning of DigiD? Dan kunt u de sessie in 2021 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard.

Wijzigingen Activiteitenbesluit

In de nieuwe AIM-versie van 4 januari 2021 is de volgende wijziging verwerkt:

Deze wijziging gaat over de eisen aan amalgaamafscheiders bij praktijken voor tandheelkunde. De eisen aan amalgaamafscheiders staan tot 1 januari 2021 in het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.8.1. Op 1 januari 2021 vervallen ze in het Activiteitenbesluit en komen te staan in het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

De praktijken voor tandheelkunde blijven mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Dit hangt af van de andere activiteiten die er plaatsvinden.

De wijzigingen hebben in de AIM invloed op de overzichten met maatregelen en artikelen die de gebruiker kan downloaden. In de nieuwe AIM-versie van 4 januari 2021 zijn de artikelen 3.153 en 3.154 Activiteitenbesluit en de bijbehorende maatregelen in deze overzichten vervallen.

Let op

Praktijken voor tandheelkunde moeten de maatregelen voor amalgaamafscheiders nog wel nemen. Dit is vanaf 1 januari 2021 geregeld in het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer en niet meer in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op de pagina Lozingsvoorschriften tandheelkunde leest u waaraan de amalgaamafscheiders moeten voldoen.

Herindeling gemeenten

Op 1 januari 2021 vinden de volgende gemeentelijke herindelingen plaats:

Gemeentelijke herindelingen 1 januari 2021
Gemeente per 1 januari 2021 Gemeente t/m 31 december 2020
Boxtel Haaren (dorp Esch)
Vught Haaren (dorp Helvoirt)
Tilburg Haaren (dorp Biezenmortel)
Oisterwijk Haaren (dorp Haaren)
Eemsdelta Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De AIM stuurt de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 4 januari 2021 naar de aangepaste gemeenten.

Verwerkte opmerkingen en suggesties

In de release van 4 januari 2021 is een aantal opmerkingen en suggesties van gebruikers verwerkt.