Vragen en antwoorden Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

In dit overzicht vindt u vragen en antwoorden over het melden met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Voor vragen over juridische aspecten van de melding Activiteitenbesluit: zie het overzicht Melding - juridische aspecten.