Is een bouwplaats­­ een inrichting?

Vraag

Is een bouwplaats een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer?

Antwoord

Meestal niet.

Ten eerste is een activiteit die korter dan 6 maanden duurt geen Wm-inrichting. Als de activiteit langer dan 6 maanden duurt is het nog steeds de vraag of een bouwplaats een Wm-inrichting is.

Bouwactiviteiten zelf zijn namelijk niet in bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangewezen als inrichting. Daarbij zijn motoren op een bouwplaats volgens bijlage I, categorie 1.2 van het Bor uitgesloten omdat ze tijdelijk aanwezig zijn. Die tijdelijkheid mag overigens ook langer duren dan de 6 maanden hierboven.

Wel kunnen op de bouwplaats andere activiteiten plaatsvinden die het toch een Wm-inrichting maken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van cement of hout. Wel moet er sprake zijn van een inrichting VOOR deze activiteiten. Zie ook onze vraag en antwoord over inrichting voor en inrichting waar.

Een bouwplaats die toch een Wm-inrichting is, zal meestal een inrichting type A of B zijn. De kans dat een omgevingsvergunning milieu nodig is, is erg klein.