Is een 'los' oplaadpunt voor elektrische auto’s een inrichting?

Vraag

Is een 'los' oplaadpunt voor elektrische auto's bij een parkeerplaats langs de weg een inrichting?

Antwoord

Nee. Een oplaadpunt bij een parkeerplaats is geen inrichting.

Deze oplaadpunten bestaan meestal uit een stopcontact bij bestaande parkeerplaatsen. Zowel een parkeerplaats als een oplaadpunt of stopcontact vallen niet onder een van de categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Alleen als oplaadpunten staan bij een inrichting, bijvoorbeeld een tankstation, vormen ze een onderdeel van deze inrichting. Zie: Moeten bestaande bedrijven uitbreiding met oplaadstations voor elektrische auto's melden?