Is het parkeren langs perrons een activiteit die deel uitmaakt van het station?

Vraag

Het kan gebeuren dat reizigersmaterieel in de avond of nacht geparkeerd staat langs perrons van stations of haltes. Maken de activiteiten het af- en aanrijden en het parkeren deel uit van het station? Of zijn deze activiteiten aan te wijzen als een emplacement?

Antwoord

Nee. Het parkeren langs perrons is geen activiteit die deel uitmaakt van het station. Het is ook geen handeling op een emplacement. Het parkeren valt daarmee niet onder categorie 14 van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.

Bij een station zijn altijd doorgaande sporen. Ook de sporen bij een kopstation zijn doorgaande sporen. Die sporen maken geen onderdeel uit van het station zelf.

Een doorgaand spoor kan men vergelijken met een openbare weg. Het aan- en afrijden en het parkeren van een trein bij een station is dan ook te vergelijken met vrachtwagens die op de openbare weg parkeren. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van het station.

Er worden ook geen handelingen met spoorwagons verricht zoals op een spoorwegemplacement.

De activiteiten af- en aanrijden en enige uren stilstaan, gebeuren volgens de dienstregeling. Ook het parkeren langs perrons is geen emplacementhandeling zoals bedoeld in de omschrijving in de AIM. Zelfs niet als dat parkeren (tientallen) uren duurt en er wordt gestopt en begonnen met de dienst. De treinen staan immers op doorgaand spoor.

In de AIM-module staat bij de definitie van een spoorwegemplacement: Een spoorwegemplacement is een terrein met in elkaars onmiddellijke nabijheid gelegen sporen, die niet bestemd zijn voor doorgaand spoorverkeer (…). Deze definitie komt uit de toelichting bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit, waarop het Besluit omgevingsrecht is gebaseerd.