Wanneer is sprake van oprichting van een inrichting?

Vraag

Wanneer is er sprake van oprichting van een inrichting? Wanner moet ik dit melden?

Antwoord

Onder oprichten van een inrichting wordt verstaan: een nieuwe vestiging van een inrichting op een bepaalde locatie. Dit kan nieuwbouw zijn, maar het kan ook gaan om geheel nieuwe bedrijfsactiviteiten in een bestaand gebouw.

Enkele voorbeelden van gevallen waarin er geen sprake is van oprichting:

  • een nieuwe persoon neemt het bedrijf over en gaat er dezelfde activiteiten uitvoeren
  • een bestaand bedrijf wordt uitgebreid met een nieuwe activiteit
  • een bedrijfspand wordt afgebroken, waarna er een nieuw pand wordt gebouwd waarin dezelfde activiteiten plaatsvinden

Er moet wel een melding worden gedaan voor het oprichten van een nieuwe inrichting bij:

  • het oprichten van een nieuw bedrijf
  • een type A bedrijf dat door een uitbreiding type B wordt
  • een reeds bestaand type B bedrijf, waarvoor ook nooit in het verleden een omgevingsvergunning milieu is verleend, en waarvoor nooit een melding is gedaan.

Een bedrijf dat door inwerkingtreding van (een wijziging) van het Activiteitenbesluit niet langer vergunningplichtig is, hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen als het bedrijf zelf niets wijzigt. Inrichtingen type A hoeven nooit een melding te doen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Zie ook