Branches onder het Activiteitenbesluit

Voor enkele soorten bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen geven we aan:

  • voorschriften per activiteit
  • wat te melden
  • is een omgevingsvergunning milieu nodig

Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.

Andere Branches

Lees de vragen en antwoorden over bepaalde typen bedrijven, anders dan de hier vermelde branches. Andere gaan over activiteiten die bij een beperkt aantal branches voorkomen.

De meeste vragen en antwoorden gaan in op de vergunningplicht en het begrip 'inrichting'.