Geldt de afstand van 20 m uit artikel 3.30a ook voor tankstations?

Vraag

Artikel 3.30a Activiteitenbesluit geeft een minimale afstand van 20 m van een ondergrondse tank en de opstelplaats van de tankwagen tot (beperkt) kwetsbare objecten. Geldt deze afstand ook voor tankstations?

Antwoord

Nee, er geldt bij tankstations geen minimale veiligheidsafstand van 20 m tot externe objecten. Wel geldt vergunningplicht voor onbemande tankstations met (beperkt) kwetsbare objecten binnen 20 m van de afleverzuil.

Artikel 3.30a voor organische oplosmiddelen

Activiteitenbesluit artikel 3.30a geldt niet voor tankstations. Artikel 3.30a is toegevoegd met de derde tranche en verbiedt per 1-1-2013 de plaatsing van

  • het vulpunt van een ondergrondse opslagtank met organische oplosmiddelen en
  • de opstelplaats van de tankwagen die de ondergrondse tank kunt vullen met organische oplosmiddelen

binnen 20 m van externe (beperkt) kwetsbare objecten. Dat blijkt ook uit de toelichting bij dat artikel, die is te vinden onder TT van de 3e tranche publicatie. Bestaande ondergrondse tanks met oplosmiddelen hoeven pas per 1 januari 2016 aan de afstandseis te voldoen.

Afstand tankstations

Voor tankstations zonder LPG geldt geen minimale afstandseis tot externe (beperkt) kwetsbare objecten. Wel geldt vergunningplicht voor onbemande tankstations met een (beperkt) kwetsbaar object binnen 20 m van de afleverzuil. Dit blijkt uit Bor bijlage 1 categorie 5.4-e. Deze situatie is regelmatig vergunbaar.