Brancheinformatie voor voertuigdemontage

Op deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Sinds 1 januari 2011 vallen de meeste autodemontagebedrijven onder het Activiteitenbesluit. Bedrijven die tweewielige motorvoertuigen demonteren vallen er sinds 1 maart 2014 onder. In de meeste gevallen hebben deze bedrijven geen omgevingsvergunning milieu of watervergunning nodig.

Onder deze branche vallen bedrijven die wrakken demonteren van  personenauto’s, bestelwagens met gewicht van maximaal 3.500 kg, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, scooters, brommobielen en elektrische fietsen zonder trapondersteuning.

Welke activiteiten

De hoofdactiviteit van deze bedrijven is het demonteren van voertuigwrakken. Activiteiten die daarmee samenhangen zijn het aftappen van vloeistoffen, neutraliseren van airbags en gordelspanners, het opslaan van afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde onderdelen en het opslaan van voertuigwrakken voor en na demontage.

Belangrijke milieuthema’s voor deze branche zijn afval, bodem, lozingen en externe veiligheid.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie (STIBA of ARN) of bij Antwoord voor bedrijven.