Demontage van tweewielige motorvoertuigen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "Het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Foto scooter

Wat is een tweewielig motorvoertuig volgens het Activiteitenbesluit?

Onder het begrip tweewielig motorvoertuig verstaat het besluit:

Een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets.

Een van de kenmerken van een bromfiets is dat de maximale snelheid die door de constructie bepaald wordt ten hoogste 45 km/h is. Een van de kenmerken van een motorfiets is dat de maximale snelheid meer dan 45 km/h bedraagt.

Voorbeelden van voertuigen die onder het begrip vallen zijn scooters, snorfietsen, motoren met en zonder zijspanwagen.

Niet van toepassing

Onder de activiteit zoals hier beschreven valt niet het demonteren van wrakken van:

Wat zijn samenhangende activiteiten?

Bij deze activiteit horen de volgende activiteiten die met het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen samenhangen:

  • aftappen van vloeistoffen uit de wrakken
  • opslaan van de wrakken voorafgaand aan het demonteren en aftappen
  • opslaan van afvalstoffen die vrijkomen bij het demonteren en het aftappen van vloeistoffen uit de wrakken
  • neutraliseren airbags en gordelspanners (voor zover deze aanwezig zijn in het voertuig)

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht Demontage tweewielige motorvoertuigen.