Wanneer zijn onderdelen van een voertuig een afvalstof?

Vraag

Wanneer zijn gedemonteerde onderdelen van een voertuig een afvalstof?

Antwoord

Dat is afhankelijk van de omvang van het onderdeel en de mogelijkheden tot hergebruik.

Omvangrijke samenstellende delen

Een autowrak is een voertuig, dat een afvalstof is. Zie vraag en antwoord "Wat is de definitie van autowrak?" voor uitleg over een voertuig, dat een afvalstof is.

Splitst een bedrijf een voertuig in omvangrijke delen? Zoals bijvoorbeeld het chassis en carrosserie, dan ziet men deze onderdelen als autowrak. Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • als een schadeherstelbedrijf herstelwerkzaamheden er op uitvoert of
  • als de delen als direct te hergebruiken product zijn te beschouwen

Losse onderdelen

Zijn losse onderdelen van voertuigen direct als product herbruikbaar? Dan beschouwt men deze onderdelen doorgaans niet als afvalstof. Hierbij moet het bedrijf aannemelijk maken dat de losse onderdelen ook daadwerkelijk als product worden hergebruikt.

De maximale opslagtermijn van afvalstoffen van drie jaar (Activiteitenbesluit, artikel 2.14a, vijfde lid) geldt niet voor deze onderdelen.

Meer weten? Bekijk dan de pagina Omschrijving begrip autowrakken van Rijkswaterstaat.