Melding, OBM en vergunning voor de betonindustrie

Melding

Bij het starten of veranderen van activiteiten moeten bedrijven dit melden bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan een bedrijf de melding doen. Een melding Activiteitenbesluit moet een aantal algemene gegevens bevatten.

Voor betonbedrijven zijn er daarnaast enkele specifieke meldingseisen.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Voor het vervaardigen van betonmortel of betonproducten is geen uitgebreide vergunning meer nodig. Ook als bij de vervaardiging ervan afvalstoffen worden gemengd, is geen uitgebreide vergunning meer nodig. Wel is nog een toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat met de activiteit mag worden gestart. Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Omgevingsvergunning milieu en watervergunning

Voor de producenten van betonmortel en betonproducten is de omgevingsvergunning milieu vervangen door algemene regels samen met de OBM.

Op basis van de gangbare activiteiten die plaatsvinden binnen de betonindustrie is geen omgevingsvergunning milieu of watervergunning meer nodig. De AIM geeft aan of een omgevingsvergunning voor milieu of een OBM nodig is.


Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

Als een bedrijf een bepaalde maatregel moet treffen, dan signaleert het Ondernemingsdossier dat.

Als een bedrijf een omgevingsvergunning milieu of OBM moet aanvragen, of een maatregel moet treffen, dan geeft het Ondernemingsdossier dat aan. Het dossier biedt een directe link naar de AIM.