Wanneer nog een omgevingsvergunning milieu of watervergunning nodig

Op basis van de gangbare activiteiten die plaatsvinden binnen de betonindustrie is geen omgevingsvergunning milieu of watervergunning meer nodig. De AIM geeft aan of een omgevingsvergunning voor milieu nodig is.

Omgevingsvergunning milieu

Bepaalde bedrijven hebben nog een omgevingsvergunning milieu nodig, dit zijn ‘type C' bedrijven. Voor hen geldt slechts een deel van het Activiteitenbesluit, zoals voorschriften uit hoofdstuk 3 voor opslag in ondergrondse tanks en voor stookinstallaties.

Er is wel een omgevingsvergunning milieu nodig voor het:

  • inwerking hebben van een puinbreker voor het breken van bouw- en sloopafval van derden
  • opslaan van meer dan 10.000 ton bouwstoffen in het geval het afvalstoffen betreffen
  • opslaan van benzine in bovengrondse tank
  • vervaardigen of drogen van kalkzandsteen en cellenbeton
  • vervaardigen van cement of cementklinker

Watervergunning

Voor het maken van betonmortel of betonproducten is meestal geen watervergunning nodig. Lozingen op een niet-kwetsbaar oppervlaktewater of vuilwaterriool is namelijk geregeld in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Een kwetsbaar oppervlaktewater is een oppervlaktewater dat niet is aangewezen in bijlage 2 van de Activiteitenregeling. Voor lozingen op een kwetsbaar oppervlaktewater is wel een watervergunning nodig.