Overzicht voorschriften en maatregelen betonindustrie

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast is aangegeven op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Een aantal milieuaspecten is niet per activiteit geregeld, maar is algemeen geregeld voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten zijn in een aparte tabel opgenomen.

Een derde tabel geeft aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en waarom.

Overzicht van activiteiten voor de betonindustrie

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Maken van betonmortel

§4.5a.4 ->
art. 4.74j t/m l

§4.5a.4 ->
art. 4.84g t/m h

Lucht
Afvalstoffen
Lozingen

Maken/ vormgeven van betonproducten

§4.5a.5 ->
art. 4.74n t/m p

§4.5a.5 ->
art. 4.84i t/m j

Lucht
Lozingen
Bodem

Mechanisch bewerken van betonproducten

§4.5a.1 ->
art. 4.74aa t/m d

§4.5a.1 ->
art. 4.84a t/m b

Lucht
Lozingen

Breken van beton

§4.5a.6 ->
art. 4.74r t/m s

§4.5a.6 ->
art. 4.84k t/m m

Lucht

Lijmen, harsen en coaten van beton

§4.5a.2 ->
art. 4.74e t/m g

§4.5a.2 ->
art. 4.84c t/m e

Lucht
Geur
Bodem

Chemisch behandelen van beton

§4.5a.3 ->
art. 4.74h

§4.5a.3 ->
art. 4.84f

Bodem

Inwendig reinigen van transportmiddelen zoals truckmixers

§4.8.1 ->
art. 4.103h en art. 4.104e

§4.8.1 ->
art. 4.104h

Lozingen
Bodem

Uitwendig reinigen van transportmiddelen zoals truckmixers

§3.3.2 ->
art. 3.23b-c

§3.3.2 ->
art. 3.27

Lozingen
Bodem

Opslag gevaarlijke of bodembedreigende stoffen (ontkistingsmiddel, smeermiddel) in verpakking. Opslag gasflessen met zuurstof, propaan

§4.1.1

§4.1.1

Veiligheid
Bodem

Opslag bodembedreigende stoffen (ontkistingsmiddel) in bovengrondse tank

§4.1.3 ->
art. 4.6

§4.1.3.1 ->
art. 4.18 t/m 4.19

Bodem

Opslag diesel in bovengrondse tank

§3.4.9 ->
art. 3.54d

§3.4.9 ->
art. 3.71c t/m h

Veiligheid
Bodem

Opslag van bulk- en stukgoederen zoals betonproducten in bekisting, opslag zand of cement in silo's

§3.4.3 ->
art. 3.32 t/m 3.39

§3.4.3 ->
art. 3.39 t/m 3.45
art. 3.47 t/m 3.55

Lucht
Lozingen
Bodem

Mechanisch bewerken van kunststof bekisting/ vorm

§4.4.1 ->
art. 4.27a t/m b

§4.4.1 ->
art. 4.44 t/m 4.45a

Lucht
Bodem

Mechanisch bewerken van metalen bekisting/ vorm

§4.5.1 ->
art. 4.32 t/m 4.38

§4.5.1 ->
art. 4.50 t/m 4.54

Lucht
Bodem

Lassen van metalen bekisting/ vorm

§4.5.2 ->
art. 4.39 t/m 4.43

§4.5.2 ->
art. 4.54a t/m 4.56

Lucht

Mechanisch bewerken van houten bekisting/ vorm

§4.3.1 ->
art. 4.21 t/m 4.21a

§4.3.1 ->
art. 4.38 t/m 4.39a

Lucht

Kleine of middelgrote stookinstallatie gebruiken

§3.2.1

§3.2.1

Lucht

Milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf in de betonindustire

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.9

-

Trillinghinder

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Voor het vervaardigen van betonmortel of betonproducten is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel is nog een toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat met de activiteit mag worden gestart. Deze toestemming heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). In de volgende tabel staat in welke gevallen een OBM nodig is en waarom.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor de betonindustrie

OBM nodig wegens

Welk bedrijf heeft OBM nodig?

Grondslag in Besluit omgevingsrecht

1. Geluid

Bedrijven die betonmortel maken (alleen grote lawaaimakers)

2.2a, lid 3

Bedrijven die betonproducten maken (alleen grote lawaaimakers)

2.2a, lid 3

2. Lucht

Bedrijven die betonmortel maken (zowel grote als niet-grote lawaaimakers)

2.2a, lid 4, onder b

Bedrijven die betonproducten maken (zowel grote als niet-grote lawaaimakers)

2.2a, lid 4, onder b

Bedrijven die restbeton breken voor het maken van betonmortel (zowel grote als niet-grote lawaaimakers)

2.2a, lid 4, onder b

3. Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen mengen voor het vervaardigen van betonmortel of betonproducten (zowel grote als niet-grote lawaaimakers)

2.2a, lid 2 onder f


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.