Brancheinformatie voor detailhandel

Op deze pagina staat alle informatie van het Activiteitenbesluit die van belang is voor deze branche. U kunt doorklikken op de links onderaan de tekst voor meer informatie. Ook kunt u of alles of een deel omzetten in een pdf en deze afdrukken.

Welke bedrijven

Onder de detailhandel vallen bedrijven die fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument leveren. In de spreektaal gaat het dus om winkels. Denk hierbij aan kledingwinkels, bakkerijen, supermarkten, bouwmarkten, meubelwinkels, enzovoorts.

Deze branche informatie is ook van belang voor andere branches waarin een onderdeel detailhandel kan voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de winkel in een pretpark.

NB: veel detailhandels zijn geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op bedrijven die geen 'Wm inrichting' zijn, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

Slagerijen en vishandels staan op onze site als een aparte branche.

Welke activiteiten

Kenmerkende milieurelevante activiteiten binnen de detailhandel zijn:

  • opslaan van gevaarlijke of bodembedreigende stoffen in verpakking
  • opslaan van afvalstoffen
  • stookinstallatie
  • voedingsmiddelen bereiden

Daarnaast vallen de meeste (grote) koelinstallaties met 'natuurlijke koudemiddelen' in supermarkten onder de paragraaf koelinstallatie van het Activiteitenbesluit.

De belangrijkste milieuthema's binnen deze activiteiten zijn geluid en energie.


Vragen?

Overheden kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie (Detailhandel Nederland of Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging) of bij Antwoord voor bedrijven.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Voor de meeste detailhandel bedrijven gelden onder de Omgevingswet geen algemene rijksregels. Wel kunnen decentrale overheden regels stellen.