Overzicht voorschriften en maatregelen

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast staat op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Overzicht van activiteiten voor de detailhandel

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking § 4.1.1 § 4.1.1

Veiligheid
Lozingen
Bodem

Voedingsmiddelen bereiden §3.6.1 §3.6.1

Geur
Lozingen

Kleine of middelgrote stookinstallatie

§3.2.1

§3.2.1

Lucht

Koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen

§3.2.6

§3.2.6

Veiligheid

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieu-aspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieu-aspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf Afdeling 2.5 Afdeling 2.3 Afval

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

Voor de normale activiteiten binnen een detailhandel is geen omgevingsvergunning milieu nodig.